Skład Węgla przy ul. Łebskiej 14 w Poznaniu prowadzi sprzedaż węgla w sorcie: wegiel orzech, miał, kostka
Skład opału oferuje Węgiel Poznań, Przeźmierowo

Zmiany w akcyzie na węgiel

Nowe przepisy węglowe

grey Zmiany w akcyzie na węgiel

20 września, wejdą w życie nowe zmiany znacznie upraszczające formalności związane z akcyzą na węgiel. Wielu powiedziało nareszcie, gdyż sprzedaż węgla strasznie się zbiurokratyzowała. Wycofane zostaną dokumenty dostawy węgla w trakcie jego transportu, a końcowi odbiorcy już nie będą musieli prowadzić ewidencji obrotu.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym niewątpliwie ułatwi obrót wyrobami węglowymi. Obowiązek dołączania dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglowych był do tej pory warunkiem zwolnienia z akcyzy.

 Jak kupić węgiel bez akcyzy?

Co prawda obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży węgla nie znika, ale nowe przepisy nakładają na pośredniczący podmiot węglowy obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej lub papierowej ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych, zarówno tych zwolnionych z akcyzy, jak i tych nieobjętych zwolnieniem w uproszczony sposób. Ta ewidencja może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe. Co najważniejsze, wg nowych przepisów końcowy odbiorca węgla bez akcyzy do celów opałowych nie będzie już musiał prowadzić ewidencji.

Zostaw komentarz

Powered by sweet Captcha

Please insert the signs in the image:

Formularz rejestracji na Skład Węgla w Poznaniu


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Formularz logowania na Skład Węgla w Poznaniu