Skład Węgla przy ul. Łebskiej 14 w Poznaniu prowadzi sprzedaż węgla w sorcie: wegiel orzech, miał, kostka
Skład opału oferuje Węgiel Poznań, Przeźmierowo

Akcyza na węgiel

grey Akcyza na węgiel

Od 2 stycznia 2012r. Handel węglem i koksem będzie obłożony akcyzą, jeżeli wyroby te są przeznaczone ściśle do celów opałowych. Okres do 1 stycznia 2012 był to czas przejściowy, wynegocjowany przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym i w tymże okresie nie obowiązywała akcyza na węgiel oraz koks.

Parlament przed wyborami zdążył jednak uchwalić przepisy dotyczące opodatkowania węgla. Przepisy te zawierały szereg możliwości zwolnień od akcyzy na węgiel i koks. Najważniejsze zwolnienie, to zwolnienie opału zużywanego przez gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale oraz przez rolników. Na naszej stronie www.wegiel.edu.pl postaramy się wyjaśnić o co tu chodzi…

Węgiel

Te przepisy wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. O redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Jak to zwykle bywa w polskich przepisach nic nie jest proste. Należy po prostu spełnić kilka różnych warunków, ponieważ jeśli ich nie spełnimy to możemy niechcący sprawdzić sobie na głowę wizytę celników, którzy to obliczą nam akcyzę i poproszą o jej zapłacenie.

Co trzeba zrobić aby handlować bez akcyzy?

Należy spełnić jeden podstawowy warunek, mianowicie od 2 stycznia 2012 roku trzeba uzyskać status tzw. Pośredniczącego podmiotu węglowego. Status ten jest niezbędny aby handlować bez akcyzy węglem kamiennym, węglem brunatnym oraz koksem przeznaczonym do celów opałowych.

Jeśli planujemy rozpocząć działalność, która ma zajmować się handlem opałem w Poznaniu oraz innych miastach, to w przed dzień rozpoczęcia działalności w tym zakresie należy złożyć pisemne powiadomienie naczelnika urzędu celnego właściwego pod względem miejsca działalności. Takie powiadomienie powinno zawierać wszystkie dane dotyczące podmiotu chcącego prowadzić handel węglem, a w szczególności: imię, nazwisko, adres siedziby, NIP, REGON oraz określenie rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

Naczelnik urzędu celnego powinien pisemnie potwierdzić przyjęcie takiego powiadomienia, które to powinniśmy sobie zachować. Na podstawie otrzymanej informacji od urzędów celnych Minister Finansów lub inny upoważniony przez niego organ, będzie publikował w Biuletynie Informacji Publicznej (aktualną na dany dzień) listę upoważnionych podmiotów do handlu węglem kamiennym oraz węglem brunatnym i koksem. W biuletynie tym będzie zawarte: nazwa oraz adres siedziby podmiotu, NIP, REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe działania należy bezwzględnie podjąć aby podmiot pośredniczący w handlu węglem mógł odsprzedawać bez nałożonej akcyzy węgiel np. Janowi Kowalskiemu, szkole lub innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu.

Aby kupujący korzystał ze zwolnienia od akcyzy, nie będąc podmiotem pośredniczącym w sprzedaży węgla, musi on prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych, chyba, że sam wykorzystuje węgiel i koks do celów zwolnionych. Ewidencję taką można prowadzić w formie papierowej, komputerowej, po uprzednim powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego.

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji?

 • gospodarstwa domowe

 • organy administracji publicznej

 • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • podmioty systemu oświaty

 • żłobki i kluby dziecięce

 • podmioty lecznicze

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej

 • organizacje, o których mowa w art.3 ust. 2I3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O czym warto wiedzieć?

Pamiętać, należy o tym, że sprzedawca może żądać, aby kupujący przedstawił mu wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej, jako pośredniczący podmiot węglowy, przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Łatwiej jednak będzie sprawdzić status kupującego w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sposób nie będziemy ani blokować, ani opóźniać transakcji handlowych.

Jeśli dokonamy transakcji bez zachowania wyżej opisanych warunków lub dopuścimy się sprzedaży węgla kamiennego, węgla brunatnego lub koksu na cele opałowe podmiotom, które nie posiadają takich uprawnień do skorzystania ze zwolnienia, to musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli zapłacić podatek akcyzowy.

Jak wyliczyć akcyzę?

Będziemy zobligowani do tego, aby do naczelnika urzędu celnego składać odpowiednią miesięczną deklarację i wpłacić akcyzę na odpowiedni rachunek izby celnej. Termin do dokonania w/w czynności jest do 25-go dnia miesiąca, ale chodzi tutaj nie o miesiąc następny, po miesiącu sprzedaży (jak w przypadku VAT-u), ale co drugi miesiąc. I tak od sprzedaży dokonanej np. W miesiącu marcu musimy złożyć deklarację i zapłacić podatek do 25-go maja.

Wyliczenie wysokości akcyzy nie jest trudne i nie powinno sprawiać większego kłopotu. Stawka podatku wynosi 1,28 zł/l gigadżul (GJ). Posłowie ustalili, że:

 • 1 tona węgla kamiennego ma 23,8 GJ

 • 1 tona węgla brunatnego ma 8,6 GJ

 • 1 tona Koksu 27,5 GJ

Jeżeli już wiemy, że będziemy musieli płacić akcyzę, to musimy odwiedzić urząd celny i zarejestrować się jako ?zwykły” podatnik akcyzy. Czynność tą dokonamy przy użyciu odpowiedniego druku jakim jest AKC-R.

Poniżej zamieszczamy wzory zebranych przez nas dokumentów dla osób zainteresowanych.

Regulaminy i druki akcyzowe na węgiel 2012grey Akcyza na węgiel

Do wydruku

grey Akcyza na węgiel

Wzór pisma zgłoszeniowego do Urzędu Celnego

do wypełnienia

grey Akcyza na węgiel

Druk AKC-R

do wypełnienia

grey Akcyza na węgiel

powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy

do wypełnienia wersja I

grey Akcyza na węgiel

powiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy wzór 2

do wypełnienia wersja II

grey Akcyza na węgiel

dokument – dowód dostawy wyrobów węglowych

do wypełnienia

grey Akcyza na węgiel

Ewidencja wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy

do wypełnienia

grey Akcyza na węgiel

Dokument dostawy wyrobów węglowych

Do wydruku

Wszystkie powyższe wzory zostały przez nas znalezione w internecie. Każdorazowo należy zweryfikować ich poprawność w odpowiednim urzędzie.

7 odpowiedzi to “Akcyza na węgiel”

 1. koks

  jest 1 tona węgla 27,5 GJ
  winno być 1 tona koksu 27,5 GJ

  Marzec 13th, 2012 Odpowiedz
 2. wegiel

  poprawione – dziękujemy naszym czytelnikom za uważne czytanie :)

  Wrzesień 13th, 2012 Odpowiedz

Trackbacks

 1. 25 Satang - best vacations thailand
 2. Chawaing Beach - best vacations thailand
 3. Ratchaphruek Ho Kham Royal Pavilion - best vacations thailand
 4. Buddha statue thailand - best vacations thailand
 5. koh-racha Phuket - best vacations thailand

Zostaw komentarz

Powered by sweet Captcha

Please insert the signs in the image:

Formularz rejestracji na Skład Węgla w Poznaniu


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Formularz logowania na Skład Węgla w Poznaniu